Nôl i Egwyddorion diogelu ac ymarfer effeithiol: oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac/neu esgeulustod

Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Mae'n bwysig bod ymarferwyr, yn unol â Rhan 2 6.(2) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cydnabod:

Awgrymiadau ar gyfer ymarfer: Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn