Nôl i Egwyddorion diogelu ac ymarfer effeithiol: oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac/neu esgeulustod

Y broses ddiogelu: trosolwg

Fel y disgrifir yn Cyf 6 Ymdrin ag Achosion Unigol, mae ffyrdd gwahanol i amddiffyn oedolion sy’n wynebu riskg gamdriniaeth ac esgeulustod ac ystyrir y rhain o fewn y gweithdrefnau hyn.

Y rhain yw:

Er mwyn pennu'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu oedolyn sy’n wynebu risg, dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o wahanol gamau'r broses ddiogelu:

Awgrymiadau ar gyfer ymarfer: Y Broses Ddiogelu