Nôl i Y ddyletswydd i adrodd am oedolyn sydd mewn perygl o gamdriniaeth a/neu esgeulustod

Rheoli pryderon uniongyrchol am ddiogelwch oedolyn mewn perygl

Mae diogelwch yr oedolyn sy’n wynebu risg yn holl bwysig. Felly:

Enghraifft: Mae nyrs ardal y tu allan i gartref oedolyn sy’n glaf. Mae hi’n clywed sŵn sy’n awgrymu bod yr oedolyn yn dioddef ymosodiad gan aelod o’r teulu. Mae hi’n ffonio’r heddlu yn syth.