Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin a/neu ei esgeuluso

Trosolwg o’r adran

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau mewn perthynas â rolau a chyfrifoldebau ymarferydd, yn dilyn hysbysiad gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Mae manylion penodol ynghylch ymateb i hysbysiad: trosolwg o’r dasg a’r broses gan gynnwys:

Esbonnir ymholiadau a126 dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a nodir y canlynol:

Y broses ymateb i adroddiad yn cynnwys:

Dylid cynnal cyfarfod / trafodaeth strategaeth:os yw ymholiadau a126 yn dod i’r casgliad bod gan y gwasanaethau cymdeithasol achos rhesymol i amau bod yr oedolyn sy’n wynebu risg yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso. Cyfarfod / trafodaeth strategaeth: prif ystyriaethau gan gynnwys:

Gweithdrefnau ar sefyllfaoedd cymhleth gan gynnwys: