Nôl i Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Y Drafodaeth am Strategaeth Broffesiynol:

Bydd y drafodaeth strategaeth broffesiynol bob amser yn cael ei chynnal â’r heddlu ac unrhyw asiantaethau/partneriaid priodol eraill. Fel rhan o’r broses hon bydd Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Oedolion yn ystyried rhoi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac unrhyw gyrff proffesiynol perthnasol fel sy’n briodol. Dylent gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod/drafodaeth strategaeth sy’n dilyn.

Dylai’r drafodaeth strategaeth ganolbwyntio ar y canlynol: