Nôl i Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Cyfarfod Strategaeth Proffesiynol:

Bydd y Swyddog Diogelu Penodedig yn cynnull Cyfarfod Strategol Proffesiynol pan fydd honiadau/pryderon ynglŷn â diogelu yn cael eu gwneud/codi am ymarferydd/person mewn swydd o ymddiriedaeth. Gall hyn naill ai fod ar sail bersonol neu broffesiynol, lle mae gan yr unigolyn gysylltiad ehangach â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Prif ddibenion y cyfarfod strategaeth yw:

Mae’n debyg y bydd angen mwy nag un Cyfarfod Strategaeth Proffesiynol i gydlynu, monitro ac adolygu’r broses.