Nôl i Oedolion mewn Perygl

Egwyddorion diogelu ac ymarfer effeithiol: oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac/neu esgeulustod