Nôl i Oedolion mewn Perygl

Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg