Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Plant ar goll ar y gofrestr amddiffyn plant

Dylai pob ymarferydd hysbysu’r gweithiwr cymdeithasol a’r heddlu yn syth os dônt yn ymwybodol fod plentyn sydd â’i enw ar y gofrestr amddiffyn plant ar goll.

Wedyn:

Mae’n bosib y gall y ceidwad gydgysylltu â gweithiwr iechyd proffesiynol dros ddiogelu dynodedig er mwyn penderfynu i ba raddau y dylid dosbarthu o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.