Nôl i Plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o niwed

Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth